วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ -ค่าสมัครสมาชิก

สมาชิก

ค่าสมาชิก : 400 บาท ต่อปี

ราคาขาย

ราคาขาย : 100 บาท ต่อปัญหา

ปลายทางอัตรา Air-mail (บาทต่อปี)

North America : 1,200

Europe : 1,200

Australia : 1,200

Japan : 1,000

ASEAN : 1,000

ติดต่อเรา

เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ petchtharin.w@gmail.com
พิชามญช์ ดีทน petchtharin.w@gmail.com
โทร 02-613-2407, 02-613-2407 โทรสาร 02-224-9428